Book samtale
Book samtale

Ut av smerte program og Instruktørutdanning med personlig utvikling

Sol Aniita Brandt-Eilertsen, Norges første sertifiserte lærer i Clinical Somatic Education, tilbyr nå en unik mulighet til å delta på en utdanning som gir deltakerne instruktørstatus i Learn Somatics Movement Education.

Placeholder Image

Trinn 1, Ut av smerte program, er for deg som ønsker å bli selvstendig og selvhjulpen i det å redusere smerter og stivhet i kroppen. Det er også et kurs som passer for helsepersonell, PTèr, massører, yogalærere eller andre som arbeider med mennesker som har smerteutfordringer og som ønsker å løfte praksisen til et nytt nivå i forhold til hjelp for smertelindring.

For deg som ønsker instruktørstatus i Somatics eller som vil arbeide i dybden med deg selv over tid, så kan du bygge på med enda 3 Trinn. Vi vet av erfaring at transformasjon først kan skje når vi gir oss selv tid og dedikerer oss til vår egen prosess. Sammen med andre er det lettere, ettersom vi da kan løfte hverandre i prosessen.

Utdanningen vil inntil videre være online på grunn av Korona situasjonen. Learn Somatics Movement Education er et modulbasert konsept bestående av 4 Trinn som gjennomføres i løpet av 13 måneder.

 Vi møtes online 3 ganger i måneden tirsdager kl 09.00-11.30

Utenom dette får dere tildelt en Somatics "Buddy" (medstudent) hvor dere møtes online jevnlig for å dele erfaringer, trene med hverandre, løfte hverandre opp og ansvarliggjøre hverandre under utdanningen og prosessen. 

Somatics er en skånsom bevegelsesform, utviklet gjennom en årrekke av Dr. Thomas Hanna.

T. Hanna studerte både medisin og nevrofysiologi og forsket på hvordan vi responderer på langvarig stress og traumer.

Med Learn Somatics kan du med basis i enkle øvelser få kronisk stramme og vonde muskler til slappe av, bli fri fra eller reversere kroniske muskelsmerter, trene opp koordinasjon og fleksibilitet samt regulere stressnivået i kroppen. Du kan på egenhånd reversere muskelspenninger, dårlig holdning og stivhet i musklene.

Gjennom en aktiv læringsprosess kan du forebygge gjentakende skader og slitasje, samt lære hvordan best ta vare på din egen kropp gjennom smarte, konkrete og bevisste bevegelser. Utenom å lære denne unike metoden for selvhjelp, vil du også kunne oppleve en personlig utvikling og vekst under prosessen. Mange opplever å stø tryggere i seg selv når de kjenner kroppen sin godt og kan mestre det å regulere egne muskelspenninger og smerte. Når vi frigjør spenninger som har stått fast i kroppen, kan vi også forløse emosjonelt og mentalt stress og bli mer av den vi er ment å være bakenfor smerter og begrensende bevegelighet.

Min intensjon er å gi deg kunnskap om årsaker til smerter og lære deg verktøy du kan benytte resten av livet for å regulere stress, redusere smerter og frigi traumer som sitter fast i kroppen og nervesystemet. Jo bedre du kjenner deg selv, jo større mulighet har du til å skape den hverdagen du ønsker. Når du har det godt vil du ha det bedre sammen med andre.

"Det er ikke før du slipper taket i noe at du ser hvordan det har holdt deg tilbake." Sol Aniita

Learn Somatics arbeider med hele kroppsmønstre og adresserer den underliggende årsaken til smerter og stivhet i kroppen, samt dårlig holdning. Hjernen og nervesystemet. Stive, smertefulle og dårlig fungerende muskler er en av kroppens måter å uttrykke langvarig stress på. Bakenforliggende årsaker kan også skyldes tidligere skader, traumer, operasjoner og overbelastning etc. Learn Somatics lærer deg hvordan du selv kan redusere stress, reversere spenninger og bygge opp fleksibilitet og friere bevegelse gjennom et bevisst og skånsomt muskel/hjerne samarbeid.

“Når du endres inni deg selv – skaper du også endring i verden utenfor!“ Sol Aniita

Hvem passer utdanningen for?

 • Deg som ønsker å ta grep om og lære hva du selv kan gjøre for egen helse og for deg som vil lære om årsakene til smerte og kronisk stramme muskler
 • Fysioterapeuter, naprapater, massører, helsepersonell eller andre terapeuter som ønsker å løfte sin egen praksis til et nytt nivå for mennesker med kroniske muskelsmerter
 •  Yoga eller Pilates instruktører som ønsker et unikt og verdifullt supplement til sine timer.
 • Trenere og idrettsutøvere innen idrett der god muskelfunksjon og kontroll er viktig for prestasjon og for å forebygge skader.

Hva vil du lære?

 • Viktige basisøvelser i Learn Somatics for rygg, nakke, skuldre, hofter og bein.
 • Kartlegging av- og innsikt i hvordan historien har påvirket deg fysisk, emosjonelt og mentalt
 •  Filosofien bak Somatics.
 • Enkel nevrofysiologi som støtter Somatics. Hvordan hjerne, nervesystem og muskulatur samarbeider under praktiseringen av denne metoden.
 • Hvordan hjelpe deg selv ut av kroniske muskelsmerter
 • Hvordan lære andre 1:1 hva de kan gjøre for å redusere smerte og oppleve mer frihet i kroppen
 • Hvordan bygge opp strukturerte timer til egne klasser

Trinn 1

 • Oppstart tirsdag 28/9-21
 • Kl 09.00-11.30
Program

Trinn 2

 • Oppstart tirsdag 1/2-21
 • Kl 09.00-11.30
Program

Trinn 3

 • Oppstart tirsdag 7/6-21
 • Kl 09.00-11.30

Program

Trinn 4

 • Oppstart tirsdag 1/11-21
 • Kl 09.00-11.30
Program

Seneste påmelding- og betalingsfrist er 2 måneder før oppstart.

Ta kontakt for mer informasjon. 

Powered by Kajabi